Zjazdy i konferencje

  • 2019-11-29
  • Psychogeriatria 2019 – Stan obecny, 29–30 listopada 2019 r., Wrocław
  • Zobacz >>
  • 2019-06-14
  • Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – standardy postępowania, szanse, zagrożenia i nowe wyzwania, 14–15 czerwca 2019 r., Warszawa
  • Zobacz >>
  • 2019-03-16
  • Systemowe rozumienie rodziny w SOPOCIE od 16 marca 2019 r.
  • Zobacz >>