Studium przypadku z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego – przykład do egzaminu państwowego
1 Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
2 Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
3 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
4 Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
5 Zakład Osobowości i Różnic Indywidualnych, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
Adres do korespondencji: Dr n. med. Paweł Rasmus, Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Lindleya 6, 90-131 Łódź, e-mail: pawel.rasmus@umed.lodz.pl
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 435–441
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0049
STRESZCZENIE

Studium przypadku przedstawione w niniejszej publikacji stanowiło w grudniu 2018 roku jeden z elementów egzaminu ustnego ze specjalizacji z psychologii klinicznej w zakresie zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego. Praca została oceniona pozytywnie przez komisję, a egzamin pisemny i ustny – zdane. Celem publikacji jest prezentacja przykładu, który może okazać się pomocny dla innych osób przystępujących do egzaminu specjalizacyjnego. Ze względu na wytyczne czasopisma studium nie stanowi pełnej wersji przedstawionej przed Komisją Egzaminacyjną, lecz zawiera jedynie najważniejsze treści. Autorzy mają nadzieję, że poniższy przykład przyczyni się do poprawy komfortu pracy przyszłych specjalistów nad studium przypadku. Bez względu na treści zawarte w artykule najistotniejsze wytyczne dotyczące egzaminu znajdują się na stronie internetowej http://psychologia-konsultanci.pl.

Słowa kluczowe: psychologia kliniczna, zaburzenia psychiczne, studium przypadku