Sprawozdanie z XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (29–30.11.2019 r., Lublin, UMCS)
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii UMCS, Lublin, Polska
Adres do korespondencji: Sara Filipiak, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin, e-mail: s.filipiak@poczta.umcs.lublin.pl; Anna Boiko, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin, e-mail: anna.boiko@wp.pl
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 450–451
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0051
STRESZCZENIE

W dniach 29–30 listopada 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbył się XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, którego organizatorami były: Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, a patronat naukowy – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop.