Studium przypadku jako narzędzie wczesnej interwencji
1 Department of Special Education, Faculty of Education, Chongqing Normal University, Chongqing, China
2 Department of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacky University Olomouc, Olomouc, Czech Republic
Adres do korespondencji: Milon Potmesil, Department of Special Education Studies, Faculty of Education, Palacky University Olomouc, Zizkovo nam 5, 771 40 Olomouc, the Czech Republic, e-mail: mvpotmesil@gmail.com
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 232–236
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0024
STRESZCZENIE

Praca opisuje funkcjonowanie środowiska rodzinnego dziecka niepełnosprawnego oraz proces realizacji wczesnej interwencji. Profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz w zakresie pedagogiki specjalnej koncentruje się na mocnych i słabych stronach danej rodziny. Autorzy podkreślają potrzebę skutecznej komunikacji w rodzinie oraz komunikacji ze specjalistami, jak również znaczenie opieki kontrolnej oraz ochrony socjalnej dzieci i innych członków ich rodzin.

Słowa kluczowe: studium przypadku, dziecko niepełnosprawne, wczesna interwencja