Odpowiedź na komentarz redakcyjny: Loscalzo i Giannini (2018). Dobrodziejstwo niespójności: spostrzeżenia dotyczące związku między uzależnieniem od uczenia się/pracy a obsesyjno-kompulsywnym zaburzeniem osobowości
Institute of Psychology, University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
Adres do korespondencji: Paweł Andrzej Atroszko, Bażyńskiego 4, 80-312 Gdańsk, Poland, e-mail: p.atroszko@ug.edu.pl
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 237–243
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0025
STRESZCZENIE

In the recent issue of “Psychiatria i Psychologia Kliniczna” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”), Loscalzo and Giannini (2018a) responded to the comments (Atroszko, 2018) regarding the conceptualisation of study (and work) addiction. It is an appreciated and noteworthy effort to clarify our understanding of the problematic overstudying (Atroszko, 2018, 2015; Atroszko et al., 2016a, 2016b) as well as overworking, especially within the ongoing debate on the status of work addiction (Atroszko and Griffiths, 2017; Griffiths et al., 2018) and its relationship with co-occurring or underlying disorders (Atroszko, 2019).