Komentarz do artykułu pt. Wyzwania klinicznej diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży. Rekomendacje konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o., ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa, tel.: +48 22 841 02 37, e-mail: pracownia@practest.com.pl
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 244–245
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0026
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

W sytuacji braku funkcjonującego w Polsce instytucjonalnego systemu oceny psychologicznych narzędzi diagnostycznych szczególnie ważne wydają się wszelkie inicjatywy zmierzające do informowania praktyków o dostępnych metodach i ich wartości. Celowi takiemu miał służyć artykuł autorstwa Katarzyny Sitnik-Warchulskiej, Bernadetty Izydorczyk i Małgorzaty Lipowskiej, opublikowany w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” w nrze 1/2019 (Sitnik-Wachulska et al., 2019). Źle się jednak stało, że w artykule tym obok słusznych postulatów i cennych informacji znalazły się też informacje wprowadzające w błąd odbiorców i potencjalnych użytkowników opisywanych narzędzi. Jest to tym bardziej szkodliwe, że Autorki przedstawiają swój tekst jako rekomendacje konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej.