Poziom hormonu tyreotropowego u osób starszych z depresją jednobiegunową – analiza typu case–control
1 Department of Old Age Psychiatry and Psychotic Disorders, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
2 Department of Medical Psychology, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
3 Department of Geriatrics, Medical University of Lodz, Łódź, Poland
Adres do korespondencji: Dr hab. n. med. Adam Wysokiński, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, tel.: +48 42 675 73 72, fax: +48 42 675 77 29, e-mail: adam.wysokinski@umed.lodz.pl
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 42–47
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0006
STRESZCZENIE

Cel: Hormon tyreotropowy (TSH) stymuluje tarczycę do produkcji hormonów stymulujących metabolizm (tyroksyna i trijodotyronina). Zmiany czynności tarczycy mogą wpływać na nastrój i wywoływać jego wahania, lęki lub objawy depresyjne. Celem pracy było porównanie stężenia TSH w surowicy osób starszych z depresją jednobiegunową ze zdrowymi osobami starszymi, w oparciu o analizę typu case–control. Metody: Stężenie TSH w surowicy mierzono u pacjentów z depresją w wieku ≥60 lat oraz u zdrowych osób w wieku ≥60 lat, dopasowanych pod względem wieku i płci do grupy pacjentów. Wyniki: U pacjentów z depresją średnie stężenia TSH były wyższe (1,44 ± 1,23 vs 2,00 ± 1,70 μIU/ml, p < 0,001). Stężenie TSH było niższe u kobiet z depresją niż u kobiet bez depresji (1,45 ± 1,19 vs 2,06 ± 1,70 μIU/ml, p < 0,001). Ogólna częstość występowania obniżonego stężenia TSH (ustalonego na poziomie 0,8 μIU/ml) wynosiła 12,0% dla pacjentów z depresją i 8,8% dla grupy kontrolnej. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem TSH a wiekiem. Wnioski: Pacjenci w podeszłym wieku (zwłaszcza kobiety) z depresją mają obniżone stężenie TSH, a nadczynność tarczycy może być częstsza w tej subpopulacji klinicznej.

Słowa kluczowe: TSH, hormony tarczycy, depresja, starość, psychiatria wieku podeszłego