Odpowiedź na komentarz redakcyjny: Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia dotyczące badania uzależnienia od uczenia się w kontekście debaty na temat konceptualizacji uzależnień behawioralnych: Atroszko (2018)
Department of Health Sciences, School of Psychology, University of Florence, Florence, Italy
Adres do korespondencji: Yura Loscalzo, Department of Health Sciences, School of Psychology, University of Florence, Via di San Salvi 12 – Padiglione 26, 50135 Florence, Italy, tel.: + 39 055 2755071, fax: + 39 055 2755390, e-mail: yura.loscalzo@gmail.com
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 426–430
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0051
STRESZCZENIE

In this paper we respond to the commentary that Atroszko (2018) wrote on our paper entitled “The Bergen Study Addiction Scale: psychometric properties of the Italian version. A pilot study” (Loscalzo and Giannini, 2018), which have both been published in the previous issue of this journal.