Objawy psychotyczne wywołane stosowaniem topiramatu
1 Department of Psychology, Faculty of Science and Letters, Canik Başarı University, Samsun, Turkey
2 Department of Psychiatry, Akdeniz University, School of Medicine, Antalya, Turkey
3 Private Practice, Samsun, Turkey
4 Department of Psychiatry, Gaziosmanpaşa University, School of Medicine, Tokat, Turkey
Correspondence: Sedat Batmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Turkey, tel.: (356) 214 94 44 – 1290, fax: (356) 213 31 79, e-mail: sedat.batmaz@gmail.com, sedat.batmaz@gop.edu.tr
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), p. 38–40
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0006
STRESZCZENIE

Topiramat to lek przeciwdrgawkowy przepisywany w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych i padaczce. Mechanizm działania przeciwdrgawkowego jest wielokierunkowy – np. lek ten blokuje kanały sodowe, stymuluje neurotransmisję w układzie GABA-ergicznym, antagonizuje receptory dla pobudzających aminokwasów (glutaminian) oraz blokuje kanały wapniowe. Jakkolwiek w ostatnich latach topiramat przepisywany jest coraz częściej w leczeniu zaburzeń psychicznych, to jednak w kilku badaniach zgłaszano występowanie objawów psychotycznych w następstwie jego stosowania. Z tego względu szczególnie ważna jest ocena pacjentów stosujących ten lek pod kątem występowania objawów psychotycznych. Autorzy przedstawiają przypadek 37-letniej pacjentki, u której w związku z leczeniem z użyciem 150 mg topiramatu rozwinęły się depresja, zaburzenia lękowe i omamy słuchowe. Po odstawieniu topiramatu zalecono stosowanie 5 mg olanzapiny dwa razy dziennie. Objawy stopniowo zanikały, aż do całkowitego ustąpienia.

Słowa kluczowe: omamy słuchowe, objawy psychotyczne, topiramat