Komentarz redakcyjny do artykułu A. Błachnio i A. Przepiórki pt.: Podejście psychologiczne w terapii jąkania

1 Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Ośrodek Praktyk Terapeutycznych w Gardzienicach
Correspondence to: Prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski, ul. S. Staszica 4/6 (Collegium Maximum),
20-124 Lublin, e-mail: zbigniew.tarkowski@umlub.pl

PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 278–279
STRESZCZENIE

W opublikowanej w 2. tegorocznym numerze „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” pracy przeglądowej pt.: Podejście psychologiczne w terapii jąkania Agata Błachnio i Aneta Przepiórka podjęły się trudnego zadania przedstawienia wieloaspektowych metod terapii osób jąkających się w ograniczonym z konieczności tekście. Może to tłumaczy pewne niedociągnięcia i przemilczenia, na które postanowiliśmy zareagować bardziej polemicznie niż krytycznie.