Doświadczanie choroby nowotworowej przez pacjentów z chorobami psychicznymi: schizofrenią oraz dużą depresją – doniesienie wstępne

1 Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko‑Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: dr hab. n. med. Piotr W. Gorczyca
2 NZOZ Sigma BI
Adres do korespondencji: Dr hab. n. med. Piotr W. Gorczyca, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko‑Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Pyskowicka 49, 42‑600 Tarnowskie Góry, e‑mail: gormasp@o2.pl
Source of financing: Department own sources

PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 259-261
STRESZCZENIE

Wstęp: W codziennej praktyce psychiatrycznej mamy do czynienia z chorymi psychicznie, którzy także cierpią na schorzenia onkologiczne. Uwagę autorów pracy zwraca odmienne przeżywanie choroby nowotworowej przez chorych psychicznie, które ma polegać na hierarchizacji problemów onkologicznych poniżej innych, związanych z chorobą psychiczną czy z innymi obszarami funkcjonowania czy zainteresowań. Cel: Celem pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową występującą u dwóch osób ze schizofrenią i jednej z dużą depresją. Autorzy pracy odwołują się do koncepcji Antoniego Kępińskiego dotyczącej postrzegania ciała przez chorych psychicznie, także w odniesieniu do układu czasoprzestrzeni. Metoda: Metodą pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową dokonana na podstawie swobodnej rozmowy z chorymi. Wyniki: Badane osoby w swobodnej rozmowie spontanicznie nie poruszyły kwestii choroby nowotworowej, a nakierowanie ich na ten temat nie spowodowało zmiany dotychczasowego przebiegu rozmowy ani stanu emocjonalnego pacjentów – nastąpił powrót do tematów wyjściowych w rozmowie. Wnioski: W ciężkich chorobach psychicznych, jakimi są schizofrenia i duża depresja (endogenna), występuje odmienne postrzeganie problemów ciała, niż ma to miejsce u osób nieobciążonych chorobą psychiczną.

Słowa kluczowe: choroba psychiczna, choroba nowotworowa, postrzeganie własnego ciała, doświadczenie choroby nowotworowej, współpraca w leczeniu choroby nowotworowej