Ultrasonograficzna ocena dojrzałości narządu rodnego u dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny na początku leczenia – związek z historią miesiączkowania

1 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
2 Zakład Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu, p.o.: dr n. med. Michał Brzewski
Correspondence to: Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, faks: 22 621 16 45, e-mail: gjagielska@cbt.pl
Source of financing: Department own sources

PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 267-274
STRESZCZENIE

Objawami jadłowstrętu psychicznego są zahamowanie pokwitania lub wtórny brak miesiączki (brak kolejnych trzech cykli miesięcznych). Symptomy te wiążą się z hipogonadyzmem hipogonadotropowym. Zaburzenia dotyczące układu płciowego uwidaczniają się w nieodpowiednim dla wieku obrazie ultrasonograficznym narządów miednicy małej. Cel pracy: Określenie stanu narządu rodnego w chwili rozpoczęcia leczenia oraz próba oceny wpływu czynników klinicznych na jego stopień dojrzałości u chorych z początkiem choroby w okresie dorastania. Materiał i metody: Zbadano 38 nastoletnich chorych z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego wg kryteriów ICD-10 – średni wiek 14,3±2,1 roku, początek choroby średnio w wieku 13±2,3 roku, średnie BMI 14±1,6 kg/m2. Na początku hospitalizacji zebrano dokładny wywiad chorobowy, wywiad dotyczący miesiączkowania, pacjentki zważono i zmierzono oraz wykonano badanie ultrasonograficzne narządów miednicy małej. Wyniki: U 16 pacjentek (42%) stwierdzono pierwotny brak miesiączki. U 32% zatrzymanie miesiączki nastąpiło przed wystąpieniem znaczącego spadku masy ciała. Wielkość macicy i jajników mniejszą od prawidłowej dla wieku odnotowano odpowiednio u 11 i 15 pacjentek z wtórnym brakiem miesiączki. Większa dojrzałość morfologiczna macicy i jajników była związana z krótszym okresem wtórnego braku miesiączki i dłuższym okresem prawidłowego miesiączkowania przed zatrzymaniem miesiączki. Nie stwierdzono różnic BMI w grupie z bardziej dojrzałym i niedojrzałym obrazem ultrasonograficznym narządu rodnego.

Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, brak miesiączki, dojrzałość jajników i macicy, powrót miesiączek, ultrasonografia narządów miednicy małej, wiek dorastania