OPINIE EKSPERTÓW: Aktualna interdyscyplinarna opinia ekspercka w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” dotycząca proponowanych modeli rozwiązań odnośnie do kompleksowego podejścia do postępowania w ADHD

Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Toruniu
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP
Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
2 Wydział Psychologii UW Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
3 Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dokument został stworzony na podstawie opinii Zespołu Ekspertów złożonego z autorów i Konsultantów materiału obecnych na spotkaniu 13 kwietnia 2010 r.

PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 224-234
STRESZCZENIE

Leczenie ADHD opiera się na współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka: rodziców, nauczycieli, psychologów i lekarzy specjalistów. Ich zaangażowanie, a przede wszystkim wiedza na temat zaburzenia są niezbędne do tego, aby prawidłowo diagnozować i postępować w chorobie. Dlatego tak ważne jest, by dostarczać rzetelnych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Niniejsza opinia ekspercka dotycząca proponowanych modeli rozwiązań w postępowaniu w ADHD jest aktualnym materiałem ujmującym problem nadpobudliwości ruchowej z punktu widzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w terapię i leczenie zaburzenia. Autorzy tego interdyscyplinarnego dokumentu, będący członkami Kapituły Programu „Dziecko i świat za pan brat”, nadali mu unikalną wartość opartą na wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Nadrzędnym ich celem jest poinformowanie Czytelnika, że ADHD jest chorobą, którą można i trzeba skutecznie leczyć. Zachowanie właściwej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej oraz ścisła współpraca środowisk najbliższych dzieciom dają bowiem szansę na stabilne funkcjonowanie w społeczeństwie.