Standardy leczenia zaburzeń odżywiania
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska (Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk) Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska (Cezary Żechowski) III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jarema (Marek Jarema)
STRESZCZENIE

Standardy leczenia zaburzeń odżywiania są kolejnymi po standardach leczenia schizofrenii i chorób afektywnych standardami przygotowanymi dla psychiatrów polskich. Opracowano je z inicjatywy specjalisty krajowego do spraw psychiatrii – prof. Marka Jaremy, na podstawie najnowszej wiedzy, przeglądu innych standardów wydanych do tej pory na świecie, a także doświadczeń własnych ośrodków zajmujących się tą problematyką. Zostały one opublikowane w „Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii” w 2007 roku (t. 23, wrzesień, zeszyt 3). Ze względu jednak na fakt, że do tej pory nie istniały polskie standardy postępowania w przypadku zaburzeń odżywiania, i na potrzebę jak najszerszego ich rozpropagowania postanowiliśmy je wydrukować również w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej”.