Polskie towarzystwa naukowe

Sekcja Schorzeń Pozapiramidowych
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Przewodniczący:
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Friedman
e-mail: friedman@amwaw.edu.pl
Klinika Neurologiczna AM w Warszawie,
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. (22) 659 75 05, fax (22) 668 85 12

siedziba:
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Tel. (0-32) 789 46 01, fax (0-32) 204 61 64
e-mail: neurowp@slam.katowice.pl

Polskie Towarzystwo Neurologiczne
II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 1/9
Prezes: prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak
Kierownik Kliniki Neurologii AM w Lublinie
20-954 Lublin ul. Jaczewskiego 8
tel. (81) 742-54-20, fax (81)747-55-72

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Elżbieta Marszał
Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Katedry Pediatrii Ś.A.M.
Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207-16-01 (gabinet), (32) 207-16-00 (sekretariat)
fax (32) 252-51-22

SEKCJA NAUKOWA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekretariat: Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
CSK UM; 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10,
tel. 42 6757343(2), fax 42 6757403, e-mail: klinikam@csk.umed.lodz.pl
Pobierz Kartę ewidencyjną członka zwyczajnego