Lista recenzentów w 2018 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy w 2018 roku wspierali nasze pismo, dbając o jakość prac publikowanych w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” („Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”).

 

 • Susan J. Astley
 • Karina Badura-Brzoza
 • Anna Baran
 • Jolanta Baran
 • Anna Barczak
 • Sylwia Barsow
 • Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • Józef Binnebesel
 • Anita Bryńska
 • Jan Chodkiewicz
 • Wiesław J. Cubała
 • Adam Czabański
 • Eberhard A. Deisenhammer
 • Francisco García-Torres
 • Agnieszka Gmitrowicz
 • Piotr Gorczyca
 • Iwona Grzegorzewska
 • Bernadetta Izydorczyk
 • Marcin Jabłoński
 • Małgorzata Janas-Kozik
 • Krzysztof Jodzio
 • Artur Kołakowski
 • Roman Koposov
 • Wojciech Kozubski
 • Paweł Kropiwnicki
 • Marta Makara-Studzińska
 • Agnieszka Małkowska-Szkutnik
 • Krzysztof Małyszczak
 • Piotr Mamcarz
 • Agnieszka Maryniak
 • Joanna Miniszewska
 • Renata Modrzejewska
 • Łukasz Müldner-Nieckowski
 • Sławomir Murawiec
 • Tadeusz Nasierowski
 • Olga Olszewska
 • Agnieszka Pawełczyk
 • Maria Pąchalska
 • Maciej Pilecki
 • Andrzej Potemkowski
 • Jacek Prusak
 • Barbara Remberk
 • Krzysztof Rosa
 • Ewa Rudnicka-Drożak
 • Krzysztof Rutkowski
 • Małgorzata Sekułowicz
 • Marcin Siwek
 • Agnieszka Słopień
 • Tomasz Sobów
 • Stanisława Steuden
 • Małgorzata Stępień-Nycz
 • Monika Szaniawska
 • Anna Urbańska
 • Piotr Wierzbiński
 • Martyna Wiśniewska
 • Tomasz Wolańczyk
 • Jowita Wycisk
 • Nera Zivlak-Radulovic