Aktualności

 • 2017-10-15
 • Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii
 • Trwa nabór na kolejną edycję kursu – zajęcia od 26 stycznia 2018 r. w Sopocie.

  Kurs adresowany jest do osób z wyższym wykształceniem: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię jako jedną z podstawowych metod leczenia.

 • Czytaj >>
 • 2017-10-15
 • XVII Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne 2018
 • Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Łódzkich Warsztatach Psychogeriatrycznych, które odbędą się 2–3 marca 2018 roku. Dobry odbiór i rok po roku rosnąca liczba Uczestników przekonują nas, że marcowe Warsztaty na trwałe zagościły w kalendarzach nie tylko psychiatrów i neurologów, ale także geriatrów i lekarzy rodzinnych zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych wieku podeszłego. W tegorocznych Warsztatach udział wzięło ponad 700 osób z całej Polski. Wierzymy, że tę tradycję uda się również podtrzymać w przyszłym roku. Tytuł przewodni XVII Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych: Terapie w psychogeriatrii: możliwości i ograniczenia.

 • Czytaj >>
 • 2017-10-15
 • Autyzm a prawo
 • W imieniu Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zakładu Prawa Medycznego w Łodzi mamy przyjemność zaprosić na konferencję pt. „Autyzm a prawo”. Odbędzie się ona w dn. 16 marca 2018 r. (od godz. 11:00) w salach wykładowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

 • Czytaj >>
 • 2017-10-15
 • I Kongres Suicydologiczny: „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”
 • Zapraszamy na  I Kongres Suicydologiczny: „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”, który odbędzie się 22 marca 2018 r. w Łodzi. Celem kongresu jest wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań podejmowanych w tym obszarze.

 • Czytaj >>
 • 2017-10-15
 • Unikatowe studia podyplomowe: Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza na unikatowe studia podyplomowe: Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna. Inne studia podyplomowe oferowane na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB: Psychodietetyka, Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej, Dietetyka kliniczna, Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych.

 • Czytaj >>
 • 2017-05-16
 • XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży: Psychiatria wieku rozwojowego – nowe wyzwania, Katowice, 30 listopada – 2 grudnia 2017 r.
 • Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP informuje, że w dniach od 30 listopada 2017 do 2 grudnia 2017 r. (czwartek – sobota) odbędzie się w Katowicach: XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Temat przewodni konferencji: Psychiatria wieku rozwojowego – nowe wyzwania. Patronat nad konferencją objął ZG PTP.
 • Czytaj >>
 • 2017-05-14
 • Trwała zmiana stylu przywiązania – dr Robert Neborsky, 23 maja 2017., Uniwersytet Gdański
 • Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO oraz Uniwersytet Gdański zapraszają do udziału w niezwykłym wydarzeniu – całodziennej konferencji szkoleniowej pt. „Trwała zmiana stylu przywiązania”, z perspektywy nowatorskiego w Polsce, naukowo udowodnionego nurtu psychoterapii ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej).
 • Czytaj >>
 • 2017-04-24
 • Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej w SOPOCIE od 23 czerwca 2017 r.
 • Pracownia Pomocy Psychologicznej w Sopocie przy współpracy z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), organizuje od 23 czerwca 2017 r. w Sopocie Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej. Szkolenie przeznaczone jest dla: psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków.

 • Czytaj >>
 • 2016-10-27
 • Sympozjum naukowo-szkoleniowe Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia, 10 grudnia 2016 r., Kraków
 • Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum „Opieka – Komunikacja – Aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia”. Jego celem jest zebranie w jednym miejscu i czasie najnowszej wiedzy z zakresu opieki i aktywizacji seniorów z otępieniem i przybliżenie jej praktykom zajmującym się osobami starszymi. Wydarzenie odbędzie się już 10 grudnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym 25 w Krakowie.

 • Czytaj >>
 • 2016-10-21
 • Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii w SOPOCIE
 • Kurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie i posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Czytaj >>