Aktualności

  • 2019-01-24
  • Systemowe rozumienie rodziny w SOPOCIE od 16 marca 2019 r.
  • Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych. Program obejmuje 360 godzin dydaktycznych: część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 300 godzin edukacyjnych oraz 60 godzin pracy własnej w ramach genogramu. Program rozplanowany jest w 24 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec – sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

  • Czytaj >>